10 ข้อแนะนำ ในการเลือกทำเว็บไซต์

10 ข้อแนะนำ ในการเลือกทำเว็บไซต์

10 ข้อแนะนำ ในการเลือกทำเว็บไซต์

ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อินเทอร์เน็ตไร้สาย จนกระทั่งรวมไปถึงเว็บไซต์ ซึ่งจะต้องทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์มากที่สุด วันนี้เราได้นำ 10 ข้อแนะนำ ในการเลือกทำเว็บไซต์ มาเล่าสู่กันฟัง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เว็บไซต์

    1. การเลือกเนื้อหาเว็บไซต์ เนื่องจากการเลือกเนื้อหาเว็บไซต์เป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นทำเว็บ ทั้งการจัดโครงสร้าง และ ความ นิยมของเว็บไซต์ สำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเลือกหัวข้อใด ควรเริ่มต้นจาก การสำรวจตัวเอง ว่า ชอบ หรือ สนใจสิ่งใด มากที่สุด หรือ มีความรู้เชี่ยวชาญด้านใดมากที่สุด

  2. โครงสร้างของเว็บไซต์ จุดมุ่งหมายของโครงสร้างเว็บไซต์คือ การที่จะทำให้ ผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถค้นหาข้อมูล ใน เว็บไซต์ได้อย่างเป็นระบบ ประการแรกต้องพิจารณาถึง ความเป็นไปได้ของประเภทของผู้เข้าเยี่ยมชม เพราะผู้เยี่ยมชมแต่ละประเภท ก็จะค้นหาข้อมูลที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำก็คือการจัดกลุ่ม ของข้อมูลโดยให้รวมหัวข้อย่อยต่างๆ ให้อยู่ในหัวข้อหลัก ซึ่งจะมีจุดมุ่งหมายให้ จำนวนข้อหลักน้อย ที่สุด นอกจากนี้การจัดไฟล์และไดเร็กทอรี่ ก็จะช่วยให้การดูแลรักษาและการตรวจสอบความ ผิดพลาดของเว็บไซต์ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การจัดไฟล์รูปภาพไว้ที่เดียวกัน หรือ จัดเว็บไซต์ที่เป็นเรื่อง เดียวกันไว้ในไดเร็กทอรี่เดียวกัน เป็นต้น

    3. สามารถดูเว็บไซต์ได้ในหลายบราวเซอร์ การทำเว็บไซต์ควรจะทำเพื่อให้สามารถดูได้จากทุกๆ Version ของ Software ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Netscape Communicator Internet Explorer หรือ อื่นๆ การ ทำให้ทุกคนดูได้นี้ ถือว่าเป็นการขยายฐานของผู้เข้าเยี่ยมชม

  4. ความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ สำหรับหน้าแรกของเว็บไซต์ไม่ควรให้โหลดข้อมูลช้า ปัจจัยที่จะ กระทบต่อความเร็ว ได้แก่ ขนาดของรูปภาพที่ใช้ จำนวนของรูปภาพที่ใช้ และปริมาณของตัวอักษรที่ อยู่บนหน้านั้นๆ อนึ่งความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ อาจอยู่ที่ Server ที่เว็บไซต์นั้นๆอยู่ว่ามี ความสามารถสูงเพียงใด ขนาดของรูปภาพที่ใช้ควรจะมีขนาดไม่เกิน 20-30K ต่อรูป ส่วนประเภทของ รูปนั้นควรเป็น GIF หรือ JPEG ถ้าขนาดของรูปภาพใหญ่เกินไป อาจตัดแบ่งให้ขนาดเล็กลง และใช้ ตารางช่วยในการจัดรูปภาพนั้นๆ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การค้นหา

5. ความง่ายในการค้นหาข้อมูล ปัจจัยหลักนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเว็บไซต์ตั้งแต่ตอนแรกที่มีการจัด โครงสร้างและจัดกลุ่มของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกเช่น การมี Navigator bar หรือ แถบนำ ทาง ในทุกๆหน้าของเว็บไซต์ และถ้าสามารถให้บริการ Search และ Sitemap ได้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วย ให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น

  6. ตัวอักษร, ฉากหลัง และ สี สำหรับรูปแบบที่นิยมใช้คือ ตัวอักษรสีดำ บนฉากหลังขาว ถ้าต้องการ กำหนดประเภทของตัวอักษรควรใช้ที่เป็นสากลนิยม เช่น ในกรณีภาษาอังกฤษ อาจใช้ Arial หรือ Times News Roman เป็นต้น ส่วนภาษาไทย อาจใช้ MS Sans Serif การเลือกใช้ตัวอักษรภาษาไทยนั้น ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะในกรณีที่เครื่องผู้เยี่ยมชมไม่มีตัวอักษรนั้นๆ อาจทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมไม่ สามารถอ่านตัวอักษรได้เลย

 7. รูปภาพ ที่ใช้มี 2 ประเภทคือไฟล์กราฟิกประเภท GIF หรือ JPEG ในปัจจุบันไฟล์ประเภท PNG ก็มี บางเว็บใช้เช่นกัน หนึ่งในหลักการพิจารณาการใช้ประเภทเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด คือ จำนวนสีของ รูปภาพนั้นๆ ถ้าเป็นภาพแต่งหรือภาพถ่ายที่มีสีมากๆ ก็ควรใช้ไฟล์ประเภท JPEG แต่ถ้าเป็นเพียงปุ่ม หรือป้ายที่มีสีไม่มากก็ควรใช้ GIF พร้อมกับพิจารณาเรื่องขนาดของไฟล์ด้วย อนึ่งควรจะมีการคะเน ขนาดของรูปภาพที่จะใส่บนเว็บไซต์ก่อน เพื่อจะได้ใช้ขนาด และ อัตราส่วน ที่พึงพอใจมากที่สุด

  8. ส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ของเว็บไซต์ เช่น หัวข้อที่เกี่ยวกับผู้จัดทำ อาจเป็นประวัติความเป็นมา และ/ หรือ ข้อมูลปัจจุบัน (About us) เหล่านี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้เขา้เยี่ยมชม และเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แถบนำทาง Search Sitemap และยังมีหัวข้ออื่นๆ อีก เช่น ข้อเสนอแนะ (Feedback) คำถามที่ถูกถาม บ่อย (FAQ – Frequently Asked Questions)

 9. ก่อนที่จะนำเว็บไซต์ Upload ไปยัง Server ควรจะมีการทดสอบ โดยใช้ทั้ง Netscape Communicator และ Internet Explorer เพื่อดูความเร็วในการโหลดว่าช้าหรือเร็วเพียงใด Link ทั้งภายใน และ ภายนอก ถูกต้องหรือไม่ รูปภาพถูกต้องหรือไม่ พิสูจน์อักษร และอ่านข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลต่างๆ ถูกต้อง

 10. หลังจากที่เว็บไซต์ Publish ถ้าเป็นไปได้ควรทดสอบ เหมือนกับที่ทดสอบก่อนที่จะ Publish เพื่อความ แน่ใจอีกครั้ง นอกจากการทดสอบแล้ว สิ่งที่จะต้องกระทำหลัง Publish คือ การสำรวจ ปรับปรุง และ ดูแลรักษาเว็บไซต์ เมื่อพบความคิดดีๆ ที่อาจนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ได้ก็ควรจะจดบันทึกไว้ ถ้าเป็นการ แก้ไขนิดหน่อยก็ควรทำการแก้ไขทันที แต่ถ้าเป็นการแก้ไขที่ต้องใช้เวลานานควรรอสักระยะรวบรวม สิ่งที่ต้องการแก้ไขทั้งหมด

รับทำเว็บไซต์ เชียงใหม่ โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ มืออาชีพ ออกแบบเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า ตลอดจนมีการวางแผนการตลาดออนไลน์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เป็นโอกาสเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ
ที่มา : คู่มือ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทำเว็บเพจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ฝนถล่ม!! น้ำท่วมหลายจุดทั่วกรุง วิภาวดีฯอ่วม ม.เกษตรฯรับปริญญา การจราจรอัมพาต(คลิป)

วันที่ 25 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน หลังจากเมื่อคืนวันที่ 24 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้มีปริมาณฝนตกลงมาอย่างหนักทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุด อาทิ บนถนนวิภาวดี-รังสิต ทางเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดี เชื่อมต่อหลังมหาลัยเกษตรศาสตร์ ซอยวิภาวดี 60 ส่งผลให้ในช่วงเช้านี้รถต้องชะลอตัวการจราจรติดขัด อีกทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทำให้การจราจรช่วงเช้าติดขัดอย่างมากs__4505638s__4505637s__4505650s__4505648s__4505674

ที่มา>>>ข่าวสด

แห่ดูภาพพระบรมสาทิสลักษณ์อายุกว่า50ปี สร้างรับเสด็จ “ในหลวง” เสด็จนิวัติพระนครเมื่อปี 2504

ประชาชนแห่ชมภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ “ในหลวง-ราชินี” สูงกว่า 9 เมตร เผยเป็นภาพแห่งความทรงจำ 1 ใน 4 ชุด ที่สร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จในหลวงร.9 เสด็จนิวัติพระนคร วาดโดยผู้กำกับหนังไทยชื่อดัง นำไปติดตั้ง 4 ด้านของสนามหลวง ก่อนรัฐบาลมอบให้จังหวัดสำคัญๆ 4 ทิศของกทม.นำไปประดิษฐานเป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำ201610231720241-20090121143059เมื่อวันที่ 23 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรับทราบว่า ที่วัดบางช้างเหนือ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีประชาชนจำนวนมากพากันมาดูภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขนาดใหญ่สูงกว่า 9 เมตร กว้าง 5 เมตร มีอายุหลายสิบปี จึงเดินทางไปตรวจสอบ201610231720244-20090121143059ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าพระอุโบสถด้านซ้าย มีวิหารสูงหลังหนึ่งมีประชาชนยืนชมและกราบไหว้พระบรมสาทิสลักษณ์อยู่ จากการตรวจสอบภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทำด้วยไม้ลงสีสวยงาม ซึ่งเป็นภาพที่ขนาดสูงใหญ่ อยู่ภายในวิหารที่สร้างคลุมพระบรมสาทิสลักษณ์ไว้201610231720243-20090121143059จากการสอบถามนายสันติ เย็นสบาย อายุ 80 ปี อดีตครูใหญ่โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ กล่าวว่า ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระราชินี นี้จัดสร้างขึ้นสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จฯล้นเกล้าฯทั้ง 2 พระองค์เสด็จนิวัติกลับประเทศไทยเมื่อปี 2504 และนำไปติดตั้งที่ท้องสนามหลวงทั้ง 4 ทิศ

สำหรับพระบรมสาทิสลักษณ์นี้ วาดโดยนายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ หรือเปี๊ยก โปสเตอร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เมื่องานสมโภชเสร็จ ทางรัฐบาลมอบภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ทั้ง 4 ชุดให้กับจังหวัดสำคัญๆ 4 ทิศของกรุงเทพมหานครเพื่อประดิษฐาน ไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำของพสกนิกรทั่วประเทศไทย โดยทิศตะวันตก ทางพล.ต.ท.ประชา บูรณธนิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรสมัยนั้น ได้ติดต่อไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอรับภาพพระบรมสาทิสลักษณ์มาจังหวัดนครปฐม และนำมาประดิษฐานที่พระอุโบสถ วัดบางช้างเหนือ เนื่องจากมีพระอุโบสถขนาดใหญ่ โดยนำภาพพระบรมสาทิสลักษณ์มาทางเรือ ซึ่งสมัยก่อนชาวอำเภอสามพรานจัดขบวนแห่รับภาพอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ

นายสันติ กล่าวต่อว่า ตอนนั้นตนเป็นครูที่โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ และเข้าไปรับภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ที่กรุงเทพฯด้วย รู้สึกเป็นปลื้มใจและมีบุญมากทีเดียว ส่วนอีก 3 ชุดไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้ว นอกจากนั้น เมื่อปีพ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงค์ เสด็จมาเททองหล่อพระประธานหลวงพ่อพระประทานในพระอุโบสถอีกครั้ง และทรงปลูกต้นโพธิ์ที่หน้าพระอุโบสถ นำความความปลาบปลื้มใจที่สุดของพสกนิกรชาวอำเภอสามพรานอย่างล้นพ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประชาชนที่เดินทางมาชมภาพ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงทำประโยชน์ไว้มากมายแก่ประเทศชาติและพสกนิกร ต่างรู้สึกเป็นบุญใหญ่หลวงที่อำเภอสามพราน มีภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ที่ประดิษฐานไว้ เป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำของพสกนิกรทั่วประเทศไทย

ที่มา>>>ข่าวสด

เชียงใหม่รวมใจเป็นหนึ่ง-แปรอักษรเลขมงคล ถวายอาลัยในหลวง

วันที่ 21 ต.ค. ที่หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. น.ส.รุจิรา ริมผดี ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมร้อยดวงใจเป็นหนึ่งจัดกิจกรรม “แปรอักษรเป็นเลข ๙” เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้s__3621116

ที่มา>>>ข่าวสด

ชาวสุรินทร์ 999 คนร่วมใจแปรอักษรรูปช้างแฝดชูเลข ๙ ถวายอาลัยในหลวง

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช6โดย มีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในการประกอบพิธี พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หอการค้า กลุ่มธนาคาร และพลังมวลชนชาวสุรินทร์ทุกกลุ่ม ร่วมแสดงความอาลัย4โดยจัดขบวนแปรอักษรสัญลักษณ์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นรูปช้างฝาแฝดเพศผู้คู่แรกของโลก คือ พลายทองคำและพลายทองแท่ง ชูเลข ๙ ประทับอยู่กลางรูปหัวใจ มีความหมายว่าชาวสุรินทร์รักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระองค์จะสถิตในดวงใจชาวสุรินทร์ตลอดไป

โดยกิจกรรมดังกล่าวใช้ผู้ร่วมแปรขบวนอักษร จำนวน 999 คนจากผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมด 5,999 คน สร้างความปลื้มปิติและประทับใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา>>>ข่าวสด

ฟังแล้วน้ำตาไหล!! ลูกทุ่งสาว‘เปาวลี’ ขับร้องเพลง ‘ล้นเกล้าเผ่าไทย’ (คลิป)

นักร้องลูกทุ่งสาว เปาวลี นอกจากเป็นจิตอาสาไปบริการพี่น้องประชาชนที่บริเวณท้องสนามหลวงแล้ว14612484_1315952125116618_6408402201249575168_o

ล่าสุด สาวเปาวลี ยังขับร้องเพลงด้วยเสียงสด ‘ล้นเกล้าเผ่าไทย’ ลงในไอจี สุดไพเราะ เรียกว่าฟังแล้วขนลุกไปตามๆกันเลย

cr.paowalee1 , เปาวลี แกรมมี่โกลด์

ที่มา>>>ข่าวสด

อัญเชิญพระราชดำรัส เผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” ให้ประชาชนได้น้อมนำใช้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” โดยแบ่งเป็น 9 หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดีs__5079063-horzs__5079065-horz

ที่มา>>>ข่าวสด

แห่กดไลก์ภาพตำรวจยืนตากฝนถวายอารักขาหน้าพระบรมมหาราชวัง

เป็นภาพชุดที่แชร์กันในโลกออนไลน์ที่โพสต์โดยเพจ Thailand Police Story  เป็นความอดทนบากบั่นของตำรวจไทยที่ยืนตากฝนอารักขาหน้าพระบรมมหาราชวัง จนมีประชาชนเข้าไปกดไลก์เป็นจำนวนมาก14670882_1067534110011505_121840071983648390_n14708131_1067534170011499_7143239992810921242_n14711234_1067534150011501_4702314509123197269_o14718772_1067534103344839_6828350983812559193_n

ที่มา>>>ข่าวสด

กู้ภัยสัตหีบ ขอทำความดีถวาย”ในหลวง” สกรีนเสื้อฟรี ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน เปิดให้บริการประชาชน สกรีนเสื้อเพื่อสวมใส่ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น201610161858188-20041019161308พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายโซเชียลต่างๆเพื่อแจ้งไปยังประชาชนให้นำเสื้อมาสกรีนข้อความ “ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป” บริเวณด้านหลังเสื้อ ส่วนด้านหน้าสกรีนเลข“ ๙” พร้อมข้อความ “ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” บริเวณด้านหน้าเสื้อ โดยเปิดสกรีนฟรีเป็นเวลา 2 วันระหว่างวันที่ 16-17 ต.ค.นี้ เวลา 16.00-18.00 น.201610161858186-20041019161308นายพิชิต เกรียกกุทัณท์ หัวหน้าหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน เปิดเผยว่า หน่วยกู้ภัยสัตหีบร่วมกับร้านทำป้ายพัฒนาศิลป์สัตหีบ อยากให้ประชาชนส่วนใหญ่ใส่เสื้อถวายความความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยผู้ที่สนใจสามารถนำเสื้อยืดสีดำมาให้สกรีนข้อความได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่มา>>>ข่าวสด

เกลียดแรกพบ…บันทึกความรักของพระราชินี ที่มีต่อในหลวง ร.9 มาอย่างยาวนาน

ในหลวง พระราชินี
ในหลวง พระราชินี       สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระราชทานสัมภาษณ์ความรักระหว่างพระองค์ และพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 …เกลียดแรกพบ…ความรักนิรันดร์ที่อ่านแล้วอดยิ้มตามไม่ได้

ย้อนหลังไปเมื่อปี พุทธศักราช 2521 พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระราชทานสัมภาษณ์แก่ สถานีโทรทัศน์ บีบีซี กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในสารคดีเรื่อง “ขวัญของชาติ” พระองค์ทรงพระราชทานสัมภาษณ์ถึง รักแรกพบ… ที่ปวงชนชาวไทยอ่านแล้วอดยิ้มตามไม่ได้ ซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊ก ArOoy Kw ได้นำเรื่องราวดังกล่าวมาบันทึกไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อรำลึกถึงเรื่องราวอันน่าปลื้มปีติของพ่อและแม่ ของปวงชนชาวไทย
ในหลวง พระราชินี

         โดยมีความตอนหนึ่ง ระบุว่า “สำหรับข้าพเจ้า เป็นการเกลียดแรกพบ มากกว่า รักแรกพบ เนื่องเพราะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่งว่า จะเสด็จถึงเวลาบ่าย 4 โมง แต่จริงแล้ว เสด็จมาถึง 1 ทุ่ม ช้ากว่านัดหมาย ตั้ง 3 ชั่วโมง ทรงทำให้ข้าพเจ้าต้องซ้อมถอนสายบัวอยู่จนแล้วจนเล่า จึงเป็นการเกลียดเมื่อแรกพบ มากกว่า รักเมื่อแรกพบ…”

สำหรับข้อความทั้งหมดมีดังนี้


ในหลวง พระราชินี
ในหลวง พระราชินี

ในหลวง พระราชินี

ในหลวง พระราชินีในหลวง พระราชินี
ในหลวง พระราชินีในหลวง พระราชินี

ในหลวง พระราชินี
ในหลวง พระราชินี
ในหลวง พระราชินีในหลวง พระราชินี
ในหลวง พระราชินี
ในหลวง พระราชินี

ในหลวง พระราชินี

ในหลวง พระราชินี

ที่มา>>>KAPOOK