ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลดธงครึ่งเสา 30 วัน ไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้

1.ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

2.ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี

ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.2559 เป็นต้นไป สําหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 13 ต.ค. 2559 สํานักนายกรัฐมนตรี

ที่มา>>>ข่าวสด

เหล็กราคาพุ่งพรวด! 15% พณ.สั่งติดตาม หวั่นร้านค้ากักตุน

ผู้รับเหมาก่อสร้าง ร้อง เหล็กขึ้นราคา 15% กระทบต้นทุนปรับเพิ่ม ผู้บริโภคเดือดร้อน ด้าน พาณิชย์ สั่งติดตามใกล้ชิด หวั่นร้านค้า แอบกักตุนรองรับงานเมกะโปรเจกต์-บ้านประชารัฐ…

วันที่ 22 เม.ย.59 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากผู้รับเหมาก่อสร้าง ทั้งรายย่อย และรายใหญ่ว่าราคาเหล็กแผ่น และเหล็กเส้น ปรับขึ้นจากช่วงต้นปี 15% หรือเดือนละ 5% จนสร้างความเดือดร้อนต่อผู้บริโภค เพราะทำให้ต้นทุนการก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการจำนวนมากมีแผน หรือกำลังรับงานในโครงการก่อสร้างเมกะโปรเจกต์ โครงการก่อสร้างตามท้องถิ่นต่างๆ โครงการบ้านประชารัฐ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลDSCN2364_800x600.ทั้งนี้ กรมฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ไปสำรวจราคาสินค้าเหล็กตามร้านค้าปลีก ค้าส่ง ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศว่า มีการกักตุนเหล็ก เพื่อรองรับโครงการลงทุนต่างๆ ของรัฐบาลหรือไม่ หากมีการกักตุนจะมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นางสาววิบูลลักษณ์ กล่าวด้วยว่า จากการตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่า ขณะนี้ ปริมาณเหล็กที่ปรับขึ้นราคาส่วนหนึ่งมาจากวัตถุดิบ ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการที่จีนปิดโรงงานเหล็กที่ไม่ได้คุณภาพ และจีนมีนโยบายลดกำลังการผลิตเหล็กลง อย่างไรก็ตาม ราคาเหล็กที่ปรับขึ้น เดือนละ 3-5% หรือปรับขึ้นแล้ว 15% นั้น ยังไม่เกินราคาแนะนำที่กรมฯ กำหนดไว้.

ที่มา>>>Thairath